wybierz język:
pl en de ru gr sk nl fr uk hu hr es ua it ro zh ar bg da cs lv ja
 
 
 Strona główna   Obiekty   Opinie   Przewodniki   Foto galerie   Kalendarz   Dyskusje   Wiadomości   
                 
Obiekty:  
 Dane kontaktowe
 Opinie
 Pełny opis
 przejście graniczne  
  › dane teleadresowe
  › państwo graniczne
  › dodatkowe informacje
  › ciekawostki
 
Logowanie:  
Login:
Hasło:
przypomnij hasło
Przypomnij hasło:  
Login:
Email:
Na adres email podany przy rejestracji zostanie wysłany email z nowym (losowo wygenerowanym) hasłem, które będziesz mógł/mogła zmienić po zalogowaniu do systemu.
Szukaj:  
Dowiedz się więcej :
 Szukaj
 
Dla obiektów :  
Zaprezentuj swój obiekt w serwisie :
 Dodaj obiekt
 Kontakt

 Wiadomości

WJAZD OBYWATELI POLSKI NA TEREN GRECJI
ZASADY WJAZDU NA TEREN GRECJI
Przyjęcie w poczet nowych Członków Izby
Tarnowskie Góry - spotkanie robocze Zarządu.
Bezpieczne Ferie 2019

Więcej wiadomości >>

Leszna Góra - przejście graniczne


przejście graniczne

przejście graniczne: Leszna Góra - Horni Listna

dane teleadresowe

nazwa przejścia: Leszna Góra - Horni Listna
powiat: cieszyński
gmina
województwo: śląskie
numer telefonu: (33) 8540220 / 6660620
numer fax.: (33) 8540305
ulica: Graniczna
kod pocztowy: 43-400 Cieszyn

państwo graniczne

Czechy

dodatkowe informacje

miejscowość graniczna w Polsce: Leszna Góra
miejscowość graniczna kraju sąsiadującego: Horni Listna
rodzaj przejścia: drogowe
rodzaj obsługiwanego ruchu: osobowy, mały ruch graniczny

przepisy celne


dokumenty wymagane na granicy

paszport lub dowód osobisty
dodatkowe informacje:
Zgodnie z umową polsko – czeską o małym ruchu granicznym (Dz. U. z 2002 r. Nr 185, poz. 1540) do przekraczania granicy państwowej w tzw. małym ruchu granicznym oraz pobytu w pasie małego ruchu granicznego uprawniają:

1) dowody osobiste lub paszporty,

2) legitymacje szkolne wraz z imiennymi listami zbiorowymi uczestników zorganizowanych grup szkolnych, poświadczonymi przez właściwy organ gminy wchodzącej w obszar pasa małego ruchu granicznego.

Dzieci, które nie posiadają dowodów osobistych lub paszportów mogą przekraczać granicę państwową i przebywać w pasie małego ruchu granicznego w towarzystwie jednego z rodziców lub opiekuna, jeżeli są wpisane do ich dowodu osobistego lub paszportu.
Dzieci będące uczestnikami zorganizowanych grup szkolnych mogą przekraczać granicę państwową i przebywać w pasie małego ruchu granicznego wyłącznie pod opieką nauczyciela lub pełnoletniego wychowawcy posiadającego paszport lub dowód osobisty.
Jeżeli z dokumentów, nie wynika, że jego posiadacz jest zameldowany w pasie małego ruchu granicznego, wymagane jest posiadanie dodatkowego urzędowego poświadczenia zameldowania na pobyt stały lub czasowy.

Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej
Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym obywatel Rzeczypospolitej Polskiej może przekroczyć granicę państwową do państw UE na podstawie:

paszportu – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach (Dz. U. z 1991 r. Nr 2 poz. 5 z póź. zm.). Ponadto osoby niepełnoletnie (dzieci do lat szesnastu) o ile są wpisane lub dopisane do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego, mogą odbywać podróż pod opieką posiadacza paszportu.
dowodu osobistego – zgodnie z przepisem art. 1 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87 poz. 960 z późn. zm.) który stanowi, że „Dowód osobisty jest dokumentem: uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic między państwami członkowskimi Unii Europejskiej”. (Od 1 maja 2004 r. istnieje także możliwość ubiegania się o dowód osobisty dla niepełnoletnich dzieci poniżej 13 roku życia.)


ciekawostki

długość granic Polski wynosi: 3520 [km]
długość granicy z Republiką Czeską wynosi: 785,7 [km]

Aktualnie serwis posiada 12642 zarejestrowanych obiektów, z czego 2190 posiada uzupełniony opis.
24trips.com Ltd. United Kingdom, 5 London Road, London SW17 9JR, Registred no.: 07670843
Biuro w Polsce: +48 33 813-90-00, +48 509 878 000
www.24trips.com e-mail: poland@24trips.com