wybierz język:
pl en de ru gr sk nl fr uk hu hr es ua it ro zh ar bg da cs lv ja
 
 
 Strona główna   Obiekty   Opinie   Przewodniki   Foto galerie   Kalendarz   Dyskusje   Wiadomości   
                 
Obiekty:  
 Dane kontaktowe
 Opinie
 Pełny opis
 przejście graniczne  
  › dane teleadresowe
  › państwo graniczne
  › dodatkowe informacje
  › ciekawostki
 
Logowanie:  
Login:
Hasło:
przypomnij hasło
Przypomnij hasło:  
Login:
Email:
Na adres email podany przy rejestracji zostanie wysłany email z nowym (losowo wygenerowanym) hasłem, które będziesz mógł/mogła zmienić po zalogowaniu do systemu.
Szukaj:  
Dowiedz się więcej :
 Szukaj
 
Dla obiektów :  
Zaprezentuj swój obiekt w serwisie :
 Dodaj obiekt
 Kontakt

 Wiadomości

WJAZD OBYWATELI POLSKI NA TEREN GRECJI
ZASADY WJAZDU NA TEREN GRECJI
Przyjęcie w poczet nowych Członków Izby
Tarnowskie Góry - spotkanie robocze Zarządu.
Bezpieczne Ferie 2019

Więcej wiadomości >>

Przegibek - przejście graniczne


przejście graniczne

przejście graniczne: Przegibek - Vychylovka

dane teleadresowe

nazwa przejścia: Przegibek - Vychylovka
powiat: żywiecki
gmina
województwo: śląskie
numer telefonu: (33) 8664300 / 6651300
numer fax.: (33) 8664305
ulica: Zwardoń 29
kod pocztowy: 34-373 Zwardoń

państwo graniczne

Słowacja

dodatkowe informacje

miejscowość graniczna w Polsce: Przegibek
miejscowość graniczna kraju sąsiadującego: Vychylovka
rodzaj przejścia: drogowe
rodzaj obsługiwanego ruchu: turystyczny, mały ruch graniczny

przepisy celne


dokumenty wymagane na granicy

Uwaga!: Wózki inwalidzkie, piesi, rowerzyści, narciarze. Godz. 6.00-20.00
paszport lub dowód osobisty
dodatkowe informacje:
Na odcinku granicy państwowej ze Słowacją, zgodnie z art. 4 umowy o małym ruchu granicznym (Dz. U z 1997 r. Nr 127, poz. 827.) do przekraczania granicy państwowej w ramach małego ruchu granicznego oraz pobytu w pasie małego ruchu granicznego zgodnie z ww. umową, uprawniają:

1) dowody osobiste zawierające urzędowe poświadczenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy w pasie małego ruchu granicznego,

2) paszporty,

3) imienne listy zbiorowe poświadczone przez właściwy organ gminy wchodzącej w obszar pasa małego ruchu granicznego, zaopatrzone w fotografie obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, którzy nie ukończyli 18 roku życia, będących uczestnikami zorganizowanych grup szkolnych, kolonii i obozów młodzieżowych. Imienne listy zbiorowe są ważne nie dłużej niż 30 dni od dnia ich poświadczenia.

Dzieci, które nie posiadają paszportu i nie są uczestnikami zorganizowanych grup, mogą przekraczać granicę państwową i przebywać w pasie małego ruchu granicznego w towarzystwie jednego z rodziców lub prawnego opiekuna, o ile są wpisane do jego dowodu osobistego lub paszportu. Jeżeli w dowodzie osobistym lub paszporcie takiego wpisu nie ma, to stopień pokrewieństwa lub sprawowanie prawnej opieki nad dzieckiem potwierdzane jest innym urzędowym dokumentem wydanym przez właściwy organ państwowy.
Dzieci będące uczestnikami zorganizowanych grup szkolnych, kolonii i obozów młodzieżowych mogą przekraczać granicę państwową na podstawie imiennych list zbiorowych, wyłącznie pod opieką nauczyciela lub wychowawcy, będącego pełnoletnim organizatorem grupy i posiadającego dowód osobisty lub paszport.
Jeżeli z dokumentu, nie wynika, że jego posiadacz jest zameldowany na pobyt stały lub czasowy w pasie małego ruchu granicznego, wymagane jest urzędowe poświadczenie takiego zameldowania.

Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej
Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym obywatel Rzeczypospolitej Polskiej może przekroczyć granicę państwową do państw UE na podstawie:

paszportu – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach (Dz. U. z 1991 r. Nr 2 poz. 5 z póź. zm.). Ponadto osoby niepełnoletnie (dzieci do lat szesnastu) o ile są wpisane lub dopisane do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego, mogą odbywać podróż pod opieką posiadacza paszportu.
dowodu osobistego – zgodnie z przepisem art. 1 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87 poz. 960 z późn. zm.) który stanowi, że „Dowód osobisty jest dokumentem: uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic między państwami członkowskimi Unii Europejskiej”. (Od 1 maja 2004 r. istnieje także możliwość ubiegania się o dowód osobisty dla niepełnoletnich dzieci poniżej 13 roku życia.)


ciekawostki

długość granic Polski wynosi: 3520 [km]
długość granicy z Republiką Słowacji wynosi: 517,7 [km]

Aktualnie serwis posiada 12642 zarejestrowanych obiektów, z czego 2190 posiada uzupełniony opis.
24trips.com Ltd. United Kingdom, 5 London Road, London SW17 9JR, Registred no.: 07670843
Biuro w Polsce: +48 33 813-90-00, +48 509 878 000
www.24trips.com e-mail: poland@24trips.com