wybierz język:
pl en de ru gr sk nl fr uk hu hr es ua it ro zh ar bg da cs lv ja
 
 
 Strona główna   Obiekty   Opinie   Przewodniki   Foto galerie   Kalendarz   Dyskusje   Wiadomości   
                 
Obiekty:  
 Dane kontaktowe
 Opinie
 Pełny opis
 przewodnik - określa obiekt  
  › region świata
  › informacja
 kościół  
  › opis
  › historia
  › rodzaj
  › styl budowy
    » opis budynku
    » plan kościoła
  › fotogaleria
  › cel podróży
 
Logowanie:  
Login:
Hasło:
przypomnij hasło
Przypomnij hasło:  
Login:
Email:
Na adres email podany przy rejestracji zostanie wysłany email z nowym (losowo wygenerowanym) hasłem, które będziesz mógł/mogła zmienić po zalogowaniu do systemu.
Szukaj:  
Dowiedz się więcej :
 Szukaj
 
Dla obiektów :  
Zaprezentuj swój obiekt w serwisie :
 Dodaj obiekt
 Kontakt

 Wiadomości

WJAZD OBYWATELI POLSKI NA TEREN GRECJI
ZASADY WJAZDU NA TEREN GRECJI
Przyjęcie w poczet nowych Członków Izby
Tarnowskie Góry - spotkanie robocze Zarządu.
Bezpieczne Ferie 2019

Więcej wiadomości >>

Archikatedra Oliwska - kościół


przewodnik - określa obiekt

obiekt koniecznie trzeba zobaczyć
obiekt warty zwiedzenia
znany ośrodek religijny

region świata

Europa Środkowa

informacja

tablica informacyjna

kościół

patron kościoła: Trójca Święta oraz św.Bernard
religia: religia rzymsko-katolicka
murowana budowla
ceglana budowla

opis

opis tekstowy:

Katedra Oliwska w Gdańsku jest to kościół pw. Trójcy Świętej oraz św. Bernarda. Zlokalizowany jest w dzielnicy Oliwa na ulicy Bpa. Edmunda Nowickiego 5. To bazylika trójnawowa z transeptem oraz prezbiterium z obejściem zamkniętym wielobocznie. Na fasadzie znajdują się dwie wąskie wieże o wysokości 46 metrów każda, posiadające ostro zakończone hełmy. Portal, trzy różnych rozmiarów okna oraz trzy kartusze pochodzą z 1688 roku i utrzymane zostały w stylu barokowym. Detale te znacząco ożywiają budowlę. Elementem charakterystycznym dla cysterskiego budownictwa jest górująca nad przecięciem naw wieża dzwonów.


Rozmiary Oliwskiej bazyliki


Gdańska bazylika ma długość 107 metrów – na zewnątrz i 97,6 metra – wewnątrz, jej szerokość wynosi 19 metrów, zaś główna nawa wznosi się na wysokość 17,7 metra. Jest to zdecydowanie najdłuższy cysterski kościół na świecie, w którego wnętrzu znajdują się dzieła sztuki sakralnej stylów : barokowego, renesansowego, klasycznego oraz rokokowego, wszystkie utrzymane w wysokim standardzie artystycznym. Podłoga pochodzi z lat 1634-1636 i usytuowana jest około metra poniżej otaczającego katedrę chodnika. Kościół oraz klasztor cysterski przybrały kształt jaki podziwiamy dzisiaj w II połowie XIV wieku.

Opactwo zostało doszczętnie spalone podczas działań wojennych w 1577 roku, podczas walki Rzeczpospolitej z Gdańskiem. Odbudowa nastąpiła w latach 1578-1583. Konsekracji kościoła dokonał 14 sierpnia 1594 roku wrocławski biskup Hieronim Rozdrażewski. Oliwski klasztor cystersów został zlikwidowany przez władze pruskie w 1831 roku. Część budynków poklasztornych oraz sam kościół przekazany został wówczas parafii katolickiej. 30 grudnia 1925 roku na mocy Bulli papieża Piusa XI kościół uzyskał miano katedry. Od tej pory Oliwa stała się stolicą diecezji oraz stanowiła siedzibę biskupów. Papież Paweł VI nadał oliwskiej katedrze miano bazyliki mniejszej. Następnie 25 marca 1992 roku na mocy Bulli papieża Jana Pawła II uzyskała miano archikatedry i utworzona została tu Archidiecezja Gdańska z siedzibą w Oliwie.


Ołtarze i obrazy - dzieła sztuki


We wnętrzu katedry podziwiać można 23 ołtarze, które posiadają duże znaczenie historyczne. Utrzymane są głównie w stylach: barokowym i rokokowym. Materiałem z jakiego zostały wykonane jest marmur oraz jego imitacja. Treść znajdujących się na nich ikon opiera się na programie kościoła potrydenckiego. Na szczególną uwagę zasługują: dawny główny ołtarz pochodzący z 1605 roku wykonany w stylu renesansu niderlandzkiego, oraz obecny ołtarz główny pochodzący z 1688 roku, stanowiący najpełniejsze barokowe dzieło na Pomorzu. Zarówno w ołtarzach, nawie głównej oraz prezbiterium znajdują się obrazy tworzone przez gdańskich malarzy XVII wieku: • Andrzeja Stecha (1635-1697),

 • Hermana Hana (1574-1628),

 • Andreasa Schlütera (1660-1714),

 • Adolfa Boya (1612-1680).


Wystrój katedry uzupełniony jest takimi elementami jak: • kaplica św. Krzyża,

 • kaplica św. Jana Nepomucena,

 • epitafia,

 • płyty nagrobne,

 • grobowiec książąt pomorskich,

 • krypta biskupia,

 • baldachimy,

 • nagrobek rodziny Kosów,

 • zabytkowe żyrandole,

 • cenny w dziedzinie kultowej oraz artystycznej feretron Matki Boskiej z dzieciątkiem,

 • a także inne liczne zabytki zarówno kościoła jak i klasztoru cystersów.


Słynne organy


W katedrze znajdują się słynne, wielkie organy, które zaprojektowane i zbudowane zostały w latach 1763-1788 przez o. Johanna Wilhelma Wulffa. Zlecenie ich stworzenia wydane zostało przez opata Jacka Rybińskiego. Archikatedra stanowi miejsce, w którym organizowane są liczne koncerty organowe. Natomiast zabudowania starego klasztoru stanowią obecnie Gdańskie Seminarium Duchowe, w których podziwiać można zbiory diecezjalnego muzeum.historia

historia:

1178 Sambor I, książę Pomorza, sprowadza Zakon Cystersów do Oliwy. Nadaje ziemie. Mnisi budują pierwszy drewniany kościółek. 
1224 Buduje się murowany kościół romański. 
1234 Napad Prusaków - łupienie kościoła i klasztoru. 
1243, 1247, 1252 Napad Krzyżaków na Opactwo - rabunki, niszczenia. 
1295 Król Polski Przemysław II dziedziczy Pomorze po śmierci Mestwina II - ostatniego z książąt pomorskich. 
1298-9 Król Władysław Łokietek przebywa w Oliwie, obdarza hojnie Opactwo. 
1350 Wielki Piątek - skutkiem nieuwagi chłopca kuchennego wybucha pożar. Ogień niszczy całkowicie kościół i klasztor. W latach następnych odbudowano kościół w stylu gotyckim. 
1433 Husyci napadają na Opactwo, mordują zakonników i plądrują mienie. 
1454 Król Kazimierz Jagiellończyk spotyka się z królem Szwecji Karolem I. Odbywa ważne narady, zezwala Gdańskiej Radzie Miejskiej dodać do krzyżów herbu miasta złotą koronę oraz nadaje prawo używania czerwonego wosku do pieczęci miasta. 
1577 Opactwo zakłada park w pobliżu kościoła. 
1577 Powiązania Opactwa z królem Stefanem Batorym powodują napad gdańszczan na Opactwo, spalenie kościoła i klasztoru. Król zmusza Gdańsk do wypłacenia 20000 talarów i sam daje hojną ofiarę na odbudowę Opactwa, która trwa do 1582r. 
1587 Król Zygmunt III Waza obejmując tron Polski przebywa w Opactwie, gdzie zaprzysięga "Pacta conventa". 
1626 Szwedzi plądrują kościół, wywożą dzwony, ołtarze pięknej roboty, srebrny ołtarz Matki Bożej oraz uprowadzają w niewolę kilkunastu mnichów. 
1654 Ponowny napad Szwedów na Oliwę i klasztor. 
1660 Zawarcie pokoju w Oliwskim klasztorze po długoletnich wojnach między Polską a Szwecją. Król 2/3 maja 1660r. znajduje się w bibliotece seminaryjnej. Uroczyste TE DEUM odśpiewał Opat Aleksander Kęsowski wobec króla i zebranych, wystrzały armatnie z 18 dział zwiastowały krajowi pokój. 
1670 Król Jan III Sobieski bawi w Gdańsku i zatrzymuje się w Opactwie. 
1688 Opat Michał Hacki funduje obecny barokowy wielki ołtarz. Dawny renesansowy ołtarz Świętej Trójcy rzeźbiony w dębie, dzieło rzeźbiarza Sporera z roku 1604-12, znajduje się w transepcie północnym. 
1698 Król August III Sas odbiera w Oliwskim kościele hołd od gdańszczan. 
1716 Kościół otrzymuje baldachim roboty królowej Krystyny Szwedzkiej. 
1735 Król August III Sas odbiera w Opactwie Oliwskim hołd wierności od Gdańska. 
1750 Opat Jacek Rybiński funduje dla kościoła ambonę w stylu rococo, powiększa park, zasadza okazy drzew. 
1755 Jan Wulf na polecenie Opata Jacka Rybińskiego buduje wielkie organy. Praca trwa 25 lat. Organy posiadają 110 głosów i należą do najpiękniejszych w Europie. Ich twórca w 8 roku budowy wstępuje do zakonu i przybiera imię Michał. 


 


PARAFIA1831 Rząd Pruski likwiduje Opactwo, ostatni przeor zostaje pierwszym proboszczem świeckiej parafii w Oliwie. 
1925 Gdańsk staje się Diecezją, poklasztorny kościół w Oliwie zostaje podniesiony bullą z 25 grudnia 1925r. do godności katedry. 
1944 Działania wojenne niszczą kościół, uszkodzona zostaje sygnaturka, zniszczone w dużym stopniu dachy i okna, organy zostają poważnie uszkodzone, kontuar zdewastowany. 
1945 Rząd PRL zabezpiecza zabytek, dachy zostają naprawione, okna prowizorycznie zabezpieczone. 
1946 Kuria Biskupia podejmuje dalsze prace, wstawia witraże w wielkim ołtarzu i w organach, porządkuje wnętrze, doprowadza organy do stanu używalności. 
1967 Rozbudowa organów przez ustawienie nowego 5-manuałowego kontuaru i wbudowanie pozytywu organowego po lewej stronie nawy głównej. 
1968 Założenie centralnego ogrzewania o dopływie ciepła z dwóch piecówrodzaj

archikatedra
bazylika
klasztor prowadzony przez zakon: Cysterski
klasztor
katedra

styl budowy

wymiary świątyni: długość: 107 [m] x szerokość: 19 [m] x wysokość: 46 [m]
ilość naw: 3
sklepienie gwieździste
główna nawa przewyższa boczne

opis budynku

ołtarz
ambona
chrzcielnica
stalle
sygnaturki
dzwonnica
wieża
chór muzyczny
kaplica
zakrystia
prezbiterium z apsydą
transept
korpus nawowy
kruchta

plan kościoła

plan podłużny
układ halowy

fotogaleria


foto
Zdjęcie organów z Katedry Oliwskiej (źródło: Wikipedia autor: Airwolf)
Zdjęcie Nawy Głównej z Katedry Oliwskiej (źródło: Wikipedia autor:Klaus-Dieter Keller, Germany )
Katedra Oliwska (źródło: Wikipedia autor: M.Minderhoud)


cel podróży

o patronie:Data urodzenia1090
Fontaine-lès-DijonData śmierci20 sierpnia 1153
Opactwo CîteauxKościół/
wyznaniekatolicki, anglikański, ewangelickiData kanonizacji1174
przez Aleksandra IIIWspomnienie19 lub 20 sierpniaAtrybutym.in.: księga, krzyż opacki, krucyfiks, Matka Boża z Dzieciątkiem, narzędzia Męki Pańskiej, pióro pisarskie, różaniec, trzy infuły u stóp, rój pszczeli, ulPatronBurgundii, Ligurii, Genui, Gibraltaru, Pelplina, cystersów, pszczelarzy,
orędownik podczas klęsk żywiołowych, sztormów, w godzinę śmierci
żywot:

Bernard z Clairvaux


Urodził się w rodzinie arystokratycznej, na zamku Fontaine koło Dijon. Miał pięciu braci i jedną siostrę. W 1112 roku został mnichem w pobliskim klasztorze cystersów w Cîteaux i przekonał do tego samego pięciu swoich braci, z których jeden zdążył już wcześniej założyć rodzinę, a także wuja i trzydziestu innych mężczyzn. Trzy lata później założył klasztor cystersów w Clairvaux i został jego pierwszym opatem. W tym samym roku otrzymał święcenia kapłańskie. Nazwa klasztoru pochodzi od nazwy kotliny położonej na terenie Szampanii Clara Vallis, czyli Jasna Dolina. Nastąpił wówczas wielki rozkwit tego klasztoru, dzięki czemu szybko powstały następne (w liczbie stu sześćdziesięciu ośmiu). Bernard zreformował macierzystą regułę zakonną, kładąc większy nacisk na kontemplację. Znany był też ze swej miłości do Matki Bożej, którą zwykł pozdrawiać w Kościele słowami: „Ave Maria!”. Legenda głosi, iż któregoś razu odpowiedziała mu ona: „Salve Bernarde!”. Miał znaczy wpływ na rozwój kultu maryjnego i mariologii w średniowieczu, czego oddziaływanie trwa do dziś.


Bernard z Clairvaux stał się słynny dzięki przypisywanym mu cudom, talentowi oratorskiemu, wiedzy filozoficznej, silnej osobowości i duchowości. Był doradcą książąt, biskupów i papieży. Był zwolennikiem uprawiania teologii kontemplatywnej w klasztorach, w harmonii z żywą wiarą, nie zaś czysto racjonalnej, skupionej na dedukcjach logicznych, do której skłonność mieli teologowie w szkołach katedralnych. Stąd m.in. jego spory z teologami scholastycznymi, choćby z Piotrem Abelardem. Przypisuje mu się autorstwo reguły zakonu Templariuszy.


W czasie walki o tron papieski między papieżem Innocentym II a antypapieżem Anakletem II jego rozstrzygnięcie wsparte przez Norberta z Xanten przechyliło szalę na rzecz Innocentego II.


Na prośbę papieża Eugeniusza III rozpoczął w roku 1146 działalność zmierzającą do zorganizowania II wyprawy krzyżowej. Kazanie wygłoszone w Vézelay wzbudziło w całej Francji wielki entuzjazm. Wkrótce utworzyły się armie ochotników w Lotaryngii, Flandrii i Niemczech, dołączył też król Francji, Ludwik VII Młody. Krucjata skończyła się klęską, co spowodowało ogromne rozczarowanie Bernarda.


Zmarł w swoim macierzystym klasztorze w wieku 63 lat.


Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-26 14:16:25


Aktualnie serwis posiada 12642 zarejestrowanych obiektów, z czego 2190 posiada uzupełniony opis.
24trips.com Ltd. United Kingdom, 5 London Road, London SW17 9JR, Registred no.: 07670843
Biuro w Polsce: +48 33 813-90-00, +48 509 878 000
www.24trips.com e-mail: poland@24trips.com