wybierz język:
pl en de ru gr sk nl fr uk hu hr es ua it ro zh ar bg da cs lv ja
 
 
 Strona główna   Obiekty   Opinie   Przewodniki   Foto galerie   Kalendarz   Dyskusje   Wiadomości   
                 
Obiekty:  
 Dane kontaktowe
 Opinie
 Pełny opis
 przewodnik - określa obiekt  
  › region świata
  › dojazd
    » transport
  › położenie - ogólnie
  › charakterystyka położenia
 kościół  
  › opis
  › historia
  › rodzaj
  › styl budowy
    » opis budynku
    » plan kościoła
  › cel podróży
 
Logowanie:  
Login:
Hasło:
przypomnij hasło
Przypomnij hasło:  
Login:
Email:
Na adres email podany przy rejestracji zostanie wysłany email z nowym (losowo wygenerowanym) hasłem, które będziesz mógł/mogła zmienić po zalogowaniu do systemu.
Szukaj:  
Dowiedz się więcej :
 Szukaj
 
Dla obiektów :  
Zaprezentuj swój obiekt w serwisie :
 Dodaj obiekt
 Kontakt

 Wiadomości

WJAZD OBYWATELI POLSKI NA TEREN GRECJI
ZASADY WJAZDU NA TEREN GRECJI
Przyjęcie w poczet nowych Członków Izby
Tarnowskie Góry - spotkanie robocze Zarządu.
Bezpieczne Ferie 2019

Więcej wiadomości >>

Parafia pw. św. Michała Archanioła - kościół


przewodnik - określa obiekt

obiekt koniecznie trzeba zobaczyć
obiekt warty zwiedzenia
znany ośrodek religijny

region świata

Europa Środkowa

dojazd

parking
komunikacja miejska
przystanek autobusowy
komunikacja międzymiastowa
autobusy miejskie
dworzec autobusowy
postój taxi
samochodem

transport


dojazdnr linii - nazwa przewoźnikaczas przejazdujednostka
 665  
 664  
 98  
 110  
 663  
 98  
 22  
 222  


położenie - ogólnie

dzielnica: Michałkowice

charakterystyka położenia

dobrze nasłoneczniony
widok na ulicę

kościół

patron kościoła: Św. Michała Archanioła
religia: religia rzymsko-katolicka
ceglana budowla
murowana budowla

opis

opis tekstowy:

Parafia św. Michała Archanioła w Michałkowicach - katolicka parafia w dekanacie siemianowickim. Została utworzona w XIII wieku. Z tej parafii pochodzi biskup Czesław Domin.historia

historia:

Parafia św. Michała Archanioła powstała według przypuszczeń w latach 1290-1310 na terenie wsi Michałkowice i jest jedną z najstarszych parafii w Kasztelanii Bytomskiej. Pierwsze potwierdzone wzmianki o parafii odnotowane w kolektoriach świętopietrza i dziesięcinach papieskich pochodzą z lat: 1325, 1328 i okresu między 1336 a 1357. Według dokumentów kolektora papieskiego Andrzeja z Verolo w 1326, wieś Michałkowice i budynek kościoła zostały opuszczone. W źródłach z lat 1363 - 1374 budynek kościoła uległ prawdopodobnie zniszczeniu. 14 lutego 1402 roku powstał nowy drewniany kościół ufundowany przez Macieja Wrochlika z Bytkowa. Ważną datą w historii parafii było powstanie pierwszej w okolicy przykościelnej szkoły w 1421. Najstarszy opis kościoła pochodzi z roku 1598 i został sporządzony przez ks. Krzysztofa Kazimierskiego. Wokół ówczesnego kościoła znajdowały się zabudowania gospodarcze, ogrody i plebania. W 1786 roku rozpoczęto rozbiórkę starego budynku kościoła i budowę nowego murowanego w stylu późnobarokowym. Patronami budowy byli: Antonii Rheinbaben, Lazarus Henckel von Donnersmarck, Johann Nepomucen von Kloch, Józef Mikusz i ks. proboszcz Wojciech Pawlikowski. 21 października 1787 poświęcono nowy kościół. Był on skromny na planie czworoboku i mieścił jedynie 600 osób. W 1829 roku dobudowano wieżę, a 1858 boczne skrzydła, kryptę i kaplicę. Dzięki przebudową świątynia mieściła ponad dwa razy więcej wiernych. Mimo to, kościół z biegiem lat stawał się zbyt mały dla zwiększającej się ilości mieszkańców okolicznych terenów, co było spowodowane rozwojem przemysłu. Budowę nowej fary rozpoczęto 1 października 1902 według projektu wybitnego architekta Ludwiga Schneidera. Kamień węgielny poświęcono 26 kwietnia 1903. Kosztującą około 200 tysięcy marek budowę ukończono w 1904 roku. Postawiona wówczas świątynia istnieje dotychczas. 2 czerwca 1910 roku kardynał wybudowano plebanię i szpital dla starców "Maximilianeum", czyli obecny Dom Pomocy Społecznej i CARITAS. W 1926 na zlecenie ks. Brandysa malarz Kowalewski z Katowic odnowił kościelną polichromię. Ustawiono wówczas ołtarz św. Rodziny oraz figury św. Józefa, św. Franciszka z Asyżu, św. Antoniego, Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej i krucyfiks, który był dziełem rzeźbiarza Folka z Pawłowic. W 1973 roku świątynia otrzymała wystrój, zgodny z wymogami Soboru Watykańskiego zaprojektowanego przez inż. arch. Krystiana Laskego z Katowic. Zdecydowano się na zniszczenie wspaniałej polichromii i malowideł. Ołtarz został przesunięty bliżej na przód, a metalowa płaskorzeźba św. Michała Archanioła na tle betonowych słupów stała się głównym elem. Przez ostatnie kilkanaście lat kościół przechodził szereg remontów i restauracji. Zamontowano ogrzewanie podłogowe i kanalizację, wymieniona cały dach wraz z remontem wieży, położona nową granitową posadzkę i przemalowano wnętrze.rodzaj

kościół
kościół parafialny
konfesjonał

styl budowy

ilość naw: 3
portale boczne
główna nawa przewyższa boczne

opis budynku

ołtarz
ambona
chrzcielnica
dzwonnica
wieża
chór muzyczny
zakrystia

plan kościoła

plan podłużny

cel podróży

żywot:

Św. Michał nazywa się Archaniołem nie tylko dlatego, że należy do chóru archaniołów, ale dlatego, iż jest także wodzem wszystkich aniołów. A ponieważ św. Tomasz z Akwinu, Doktor Kościoła, twierdzi, że serafini posiadają zalety doskonałości wszystkich chórów anielskich, przeto, św. Michał Archanioł, ich wódz posiada zalety, doskonałość i świętość większą od każdego poszczególnego serafina, a tym bardziej większą od każdego anioła z pozostałych chórów, stosownie do swej godności i stanowiska.


Wiele racji przemawia za tym, by jego cześć w Kościele rozszerzać i pogłębiać. Gdyby nawet czasy nasze nie były czasami apokaliptycznymi, to jednak są do nich bardzo podobne. Jesteśmy świadkami jedynego w historii fenomenu, że całe miliony ludzi, całe narody jednoczą się do walki z Bogiem. Ponadto w całym świecie szerzy się niewiara i indeferentyzm, obojętność na sprawy religijne, łamanie Dekalogu od pierwszego do dziesiątego przykazania. Wygląda na to, że złe duchy wyległy z czeluści piekielnych, by wieść zbłąkanych ludzi na wieczyste zatracenie. W tej walce ze złem wydatnie może nam pomóc św. Michał wraz z innymi aniołami, jeżeli będziemy o to prosili, a zwłaszcza jeżeli przez osobiste poświęcenie się, staniemy się wiernymi rycerzami św. Michała Archanioła.


 


 


ŚW. MICHAŁ ARCHANIOŁ


Michał Archanioł swoim imieniem głosi chwałę i moc Boga. Imię Michał (Michael) znaczy Któż jak Bóg! Zarówno w tradycji żydowskiej jak i tradycji chrześcijańskiej jest pierwszym i najważniejszym spośród aniołów. W Piśmie Świętym Starego Testamentu nazywany jest "księciem anielskim" (Dn 10, 13.21) i "wielkim księciem" (Dn 12,1). W Tradycji żydowskiej Archanioł Michał jest pośrednikiem pomiędzy Panem Bogiem i ludźmi. W Piśmie świętym Starego Testamentu wraz z Archaniołem Gabrielem miał odwiedzić Abrahama, zapowiedzieć mu przyszłe narodziny a później nie pozwolić złożyć ofiary z syna Izaaka. Archanioł Michał przekazuje wiadomość o schwytaniu do niewoli Lota. Pomaga także podczas starań o żonę dla Izaaka. Michał miał też się ukazać Mojżeszowi na górze Horeb i razem z Archaniołem Gabrielem towarzyszyć mu na górę Synaj. Swoją mocą broni w Babilonie Żydów przed prześladowaniami Hamana. Kult św. Michała Archanioła istniał już w starożytności chrześcijańskiej; świadczy o tym wiele dowodów liturgicznych. Znacznie później pojawił się kult oddawany na Górze Gargano koło Siponte w południowej Italii, gdzie miał się zjawić św. Michał Archanioł. Cześć ta miała początkowo charakter lokalny, później jednak została rozszerzona na cały kościół. Z czasem Jego imię weszło do liturgii mszalnej, przy poświęceniu kadzidła i w liturgii pogrzebowej. Św. Michał Archanioł ukazał się także za czasów św. Grzegorza Wielkiego, papieża, w Rzymie podczas procesji przebłagalnej odprawianej na zamku zwanym odtąd Zamkiem Świętego Anioła, i włożył miecz do pochwy na znak, że Bóg odwróci srożący się gniew od ludu rzymskiego. Odtąd dżuma ustała. W diecezji Avranches, we Francji, od X wieku obchodzono rocznicę pojawienia się św. Michała na Mont-Saint-Michel. Działo się to około 708 roku. Kościół Rzymski czcił św. Michała zawsze w dniu 29 września. W czasie ostatniej reformy Kalendarza Rzymskiego, w tym dniu dołączył Kościół także do czci liturgicznej świętych archaniołów Rafała i Gabriela. Św. Michał Archanioł czczony jest jako Patron Kościoła świętego; opiekun chroniący przed wszelkimi złymi duchami; zwycięski obrońca w walce z szatanem, z jego pokusami i mocami piekielnymi. Kościół Wschodni czci go także jako patrona ludzi chorych. 


Wczytując się w karty Księgi Daniela dowiadujemy się o walce Michała z innymi książętami w obronie prześladowanego Daniela: Wtedy przybył mi z pomocą Michał, jeden z pierwszych książąt (Dn 10, 13). Autor natchniony rozwija myśl zapoczątkowaną przez proroka Zachariasza, że jednostki, społeczności, narody mają swoich duchowych opiekunów. Pierwszym pośród nich jest Michał. Oznajmię tobie, co jest napisane w Księdze Prawdy. Nikt zaś nie może mi skutecznie pomóc przeciw nim, z wyjątkiem waszego księcia, Michała (Dn 10, 21). Tak mówi Prorok o wstawiennictwie i potędze Michała Archanioła. Tylko on może przeciwstawić się, symbolizującej zło, potędze perskiej: W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia: ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze (Dn 12, 1). Michał, dzięki nadprzyrodzonej zwycięskiej mocy dla obrony Ludu Bożego, którą posiada od Boga, występuje jako opiekun ludu świętego, sprawiedliwych i świętych, tj. zapisanych w księdze życia. 


 


W Apokalipsie św. Jana Apostoła, Michał ukazany jest jako "pogromca Smoka - Szatana" (Ap 12, 7): I nastąpiła walka na niebie. Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok [...] ale nie przemógł (Ap 12, 7-8). Walkę tę wszczyna Smok, który ma do dyspozycji dwie bestie, z morza i z lądu: bałwochwalcze mocarstwo (przemoc) i fałszywego proroka (symbol walki ideologicznej i kłamliwej propagandy). Obie bestie są narzędziami Smoka w walce z Niewiastą - Kościołem. Walka obejmuje wszystkie napaści i porażki od początku do końca świata, a przewodniczy jej Archanioł Michał. 


W Księdze Jozuego przedstawiany jest z wydobytym mieczem jako wódz wojsk Pana (Joz 5, 13.13). W liście św. Judy Apostoła pojawia się jako walczący z szatanem o ciało Mojżesza (Judy 9). W Starym Testamencie Archanioł Michał jest obrońcą ludu wybranego, a w Nowym Testamencie - obrońcą Kościoła.


Sporo miejsca poświęcają Świętemu Michałowi Archaniołowi starotestamentalne księgi apokryficzne (księga Henocha, Apokalipsa Barucha, Apokalipsa Mojżesza). Jest tam przedstawiany jako Archanioł - jednym z czterech najpotężniejszych duchów, książę aniołów, obdarzony szczególnym zaufaniem Boga i kluczami do nieba. On składa ofiarę na niebieskim ołtarzu Świętego Świętych; jest aniołem sprawiedliwości i sądu, aniołem łaski i zmiłowania, aniołem miłosierdzia Bożego. On wstawia się za Izraelitami - jest ich aniołem. 


We wczesnochrześcijańskim piśmiennictwie (Tertulian, Orygenes, Hermas, Didymus) uchodzi za Księcia Aniołów - Archanioła, któremu Bóg powierza zadania wymagające szczególnej siły. On wstawia się za ludźmi przed Bogiem; jest aniołem Ludu chrześcijańskiego. W pierwotnym chrześcijaństwie wierzono także, że on stoi u wezgłowia umierających, kiedy toczy się ostatni bój o ich zbawienie. On towarzyszy duszom zmarłym na sąd Boży. Ze szczególną mocą walczy o duszę w chwili śmierci człowieka. Potem przyprowadza ją do nieba i jako godną wiekuistej światłości przedstawia Najwyższemu. Czuwa nawet nad grobami ciał ludzkich na ziemi, polecając aniołom strzeżenie ich. W przekonaniu Orygenesa (ok.185-ok.254) Archanioł Michał zanosi do Pana Boga modlitwy wiernych i jako "praepositus paradisi" ma ważyć dusze na Sądzie Ostatecznym. Św. Grzegorz z Tours (538-594) biskup uważa Archanioła Michała za przewodnika dusz. W homiliach Hrabanusa Maurusa OSB i świętego Bernarda z Clairvaux (1090-1153) święty Michał Archanioł jest określany jako "chorąży Chrystusa w zastępach anielskich", "patron Kościoła", "patron chrześcijańskiej armii" a także "patron poszczególnych narodów". Według Złotej Legendy (Legenda Aurea) o. Jacopo de Voragine OP (ok.1228-1298) Archanioł Michał z polecenia Pana Boga: karze plagami Egipt, rozdziela wody Morza Czerwonego, prowadzi naród wybrany przez piaski pustyni do Ziemi Obiecanej. W dniu ostatecznym powinien na Górze Oliwnej zabić Antychrysta i dźwiękiem swej trąby wskrzeszać zmarłych. 
o patronie:

Pieśń do św. Michała Archanioła


 


1.Anielskich rzesz Tyś dzielny wódz,


Michale Archaniele!


Jedności strzeż i prawdy broń


w Chrystusowym Kościele.


 


Ref: Weź wierny lud pod skrzydła Twe,


obal zakusy wroga!


Niech KTÓŻ JAK BÓG, to hasło Twe


wciąż zbliża nas do Boga.


 


2.Gdy siła zła natęża się,


by zachwiać wiarę w sercach, 


niech piecza Twa, prosimy Cię,


wspomaga nas w rozterce.


 


3.A gdy nasz wróg chce zniszczyc dar


nadziei i miłości,


rozświetlaj mrok, oddalaj czar


pokus i namiętności.


 


Melodia i słowa: bp Czesław Domin
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-18 15:18:04


Aktualnie serwis posiada 12642 zarejestrowanych obiektów, z czego 2190 posiada uzupełniony opis.
24trips.com Ltd. United Kingdom, 5 London Road, London SW17 9JR, Registred no.: 07670843
Biuro w Polsce: +48 33 813-90-00, +48 509 878 000
www.24trips.com e-mail: poland@24trips.com